Hoppa till innehåll

Leasing

Lönsamt, enkelt och tydligt.

  • Avtal och avtalstid skräddarsys efter kundens behov

  • Hela leasingavgiften är fullt avdragsgill

  • Enkelt att uppgradera eller komplettera utrustningen under avtalstiden

Kontakta oss

Starta finansiering

All finansiering börjar med ett besök eller en kontakt med din återförsäljare som tillsammans med oss paketerar din produkt med en finansiering som passar dig bäst.

Så funkar det

Leasing innebär att DNB köper och äger utrustningen. Du som kund betalar endast för nyttjandet under en avtalad tid.

Leasing av utrustning förenklar vardagen och ger besparingar för allt fler företag. Fördelarna med leasing som finansieringsform kan sammanfattas med:

  • Frigör kapital som kan användas till andra ändamål
  • Ger flexibilitet genom möjlighet till säsongsanpassning av leasingavgiften
  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys
  • Hela leasingavgiften är en fullt avdragsgill kostnad
  • Enkelt att uppgradera och komplettera med utrustning till avtalet
  • Förenklar budgetering och bokföring
  • Frigör likviditet då låneutrymmet i till exempel banken inte belastas

Efter avtalstidens slut har leasetagaren rätt att anvisa valfri köpare till ett förutbestämt restvärde.


Ingen affär är den andra lik, därför kan vi på DNB Finans erbjuda enkla, lönsamma och anpassade finansieringslösningar.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster: saljkontakt@dnb.se