Hoppa till innehåll

Privatleasing Bil

Privatleasing är ett alternativ för dig som vill långtidshyra din bil i stället för att äga den. Ingen kontantinsats krävs och du som kund behöver inte tänka på bilens värdeminskning. Dessutom ingår ofta service och försäkring.

 • Ingen kontantinsats krävs

 • Slipp oro över bilens värdeminskning

 • Grundservice ingår oftast

Passar för dig som:

 • Inte vill äga en bil.
 • Inte vill låsa kapital i ditt bilinnehav eller tänka på andrahandsvärdet.
 • Ser möjligheten att kunna byta bil regelbundet.

Om privatleasing

 • Ingen kontantinsats krävs.
 • Schemalagd service ingår oftast i leasingavgiften.
 • Bilförsäkring tecknas av leasingtagare eller leverantör efter överenskommelse.
 • Leasingperiod mellan 12 – 36 månader.
 • Efter leasingperiodens utgång lämnas bilen åter till leverantören.
 • All privatleasing sker i samarbete med bilåterförsäljaren.

Att tänka på under privatleasingperioden

 • När du köper en ny bil är det viktigt att sköta och underhålla den in- och utvändigt. Precis samma sak gäller med en privatleasad bil. Du ansvarar för att detta sker löpande under leasingperioden.
 • Du som kund är ansvarig för att bilen är fullständigt försäkrad under leasingperioden.
 • Skatter och avgifter som hör till bilen, exempelvis fordonsskatt och trängselskatt, betalas alltid av dig som kund och ingår inte i leasingavgiften.
 • Du som kund är ansvarig för att bilen servas enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Leasingavgiften är rörlig och kan ändras t.ex. om leasegivarens upplåningskostnader förändras, för mer information se leasingavtalet.

Vad händer efter privatleasingperiodens utgång?

 • Innan avtalet löper ut blir du kontaktad gällande återlämning av bilen.

Vilka kostnader kan tillkomma och vilka risker löper jag?

 • Bilen kontrolleras i samband med att den återlämnas. Kostnader för skador utöver normalt slitage, till exempel plåtskador, ansvarar du som leasetagare för. Om bilen körts längre än den överenskomna körsträckan debiteras övermil.
 • Leasingavgiften är rörlig och kan ändras t.ex. om leasinggivarens upplåningskostnader förändras, för mer information se leasingavtalet.
 • Vid förtidsavslut tillkommer en kostnad, för mer information se privatleasingavtalet.
Frågor & Svar Allmänna villkor Skötselguide