Hoppa till innehåll

Hyra

Erbjud en flexibel hyreslösning med funktion och tjänst. En samlad och enkel helhetsprodukt

  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys

  • Möjlighet att säsongsanpassa hyresavgiften

Kontakta oss

Lönsamt, enkelt och tydligt

Hyra innebär att DNB Finans köper och äger utrustningen. Kunden betalar endast för nyttjandet under en viss tid ofta förpackad med service och/eller försäkring. Dessutom finns möjlighet att enkelt uppgradera utrustningen under avtalstiden.

Hyra av utrustning förenklar vardagen och ger besparingar för allt fler företag. Fördelarna med hyra som finansieringsform kan sammanfattas med:

  • Frigör kapital som kan användas till andra ändamål
  • Ger flexibilitet genom möjlighet till säsongsanpassning av hyresavgiften
  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys
  • Hela hyresavgiften är en fullt avdragsgill kostnad
  • Enkelt att uppgradera och komplettera med utrustning till avtalet
  • Förenklar budgetering och bokföring
  • Frigör likviditet då låneutrymmet i till exempel banken inte belastas

Efter hyrestidens slut har kunden rätt att förlänga avtalet, köpa loss eller återlämna utrustningen.

Funktionshyra

Hyr en funktion där service och tjänster kan ingå och samlas på en faktura. I övrigt är produkten densamma som Hyra enligt ovan beskrivning.


Ingen affär är den andra lik, därför kan vi på DNB Finans erbjuda enkla, lönsamma och anpassade finansieringslösningar.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster: saljkontakt@dnb.se