Hoppa till innehåll

Leasing

När du erbjuder finansiering av produkten du säljer kan du lösa kundens hela behov på plats. Detta gör det lättare för kunden att bestämma sig och ger dina produkter ett högre värde

  • Avtal och avtalstid skräddarsys efter kundens behov

  • Enkelt att uppgradera eller komplettera utrustningen under avtalstiden

Kontakta oss

Lönsamt, enkelt och tydligt

Leasing innebär att DNB Finans köper och äger utrustningen. Kunden betalar endast för nyttjandet under en viss tid med ett uttalat restvärde efter kredittidens slut. Dessutom finns möjlighet att enkelt uppgradera utrustningen under avtalstiden.

Leasing av utrustning förenklar vardagen och ger besparingar för allt fler företag. Fördelarna med leasing som finansieringsform kan sammanfattas med:

  • Frigör kapital som kan användas till andra ändamål
  • Ger flexibilitet genom möjlighet till säsongsanpassning av leasingavgiften
  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys
  • Hela leasingavgiften är en fullt avdragsgill kostnad
  • Enkelt att uppgradera och komplettera med utrustning till avtalet
  • Förenklar budgetering och bokföring
  • Frigör likviditet då låneutrymmet i till exempel banken inte belastas

Efter avtalstidens slut har leasetagaren rätt att anvisa valfri köpare till ett förutbestämt restvärde.


Ingen affär är den andra lik, därför kan vi på DNB Finans erbjuda enkla, lönsamma och anpassade finansieringslösningar.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster: saljkontakt@dnb.se