Hoppa till innehåll

Låneskydd

Om du blir sjuk eller arbetslös.

  • Vi bjuder på de första tre månaderna

  • Ersättningsbelopp upp till 11 000 kr/mån

  • Ersättningen betalas ut oavsett andra försäkringar

Inget du saknar förrän du behöver det

Det sista man vill när något oförutsett har inträffat, är att behöva oroa sig för ekonomin. En låneskyddsförsäkring bygger på att du ska kunna behålla ditt lån hos oss även vid arbetslöshet eller sjukskrivning till följd av sjukdom eller olycksfall. Låneskydd kan även betala ut ett engångsbelopp vid diagnos av allvarlig sjukdom eller i händelse av dödsfall.

Detta innebär låneskydd

Försäkringen kan ersätta avtalets månadsbetalningar (ränta, amortering och försäkringspremie) upp till 11 000 kr/månad om du skulle drabbas av sjukskrivning (minst 50%) till följd av sjukdom eller olycksfall eller arbetslöshet till följd av arbetsbrist. Vid diagnos av allvarlig sjukdom kan försäkringen ersätta med ett engångsbelopp på 50 000 kr. I händelse av dödsfall kan försäkringen ersätta aktuell skuld upp till 350 000 kr. Ersättning betalas ut oavsett andra försäkringar.

I samband med tecknande av försäkring får du mer information, tex förköpsinformation.

Låneskydd går att teckna till nytt billån. Vid tecknande av nytt billån får du låneskydd kostnadsfritt under avtalets tre första månader.

När kan Låneskydd eller Betalskydd användas?

Låneskyddet kan betala ditt billån om du blir sjukskriven eller arbetslös. Låneskyddet kan även betala ett engångsbelopp vid allvarlig sjukdom eller betala hela eller delar av din utestående skuld vid dödsfall.

Betalskyddet kan användas vid PrivatLeasing och kan betala din leasingavgift om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös.
Betalskyddet kan även betala ett engångsbelopp vid allvarlig sjukdom eller dödsfall.

Frågor & Svar Ladda ner produktblad & villkor